Dinh Dưỡng

Sắp xếp theo:
30%
Yến Đảo 50g Nguyên Tổ (VIP) 
30%
Huyết Yến Đảo 50g Nguyên Tổ  
30%
Hồng Yến 100g Nguyên Tổ  

Hồng Yến 100g Nguyên Tổ

5,200,000 ₫

5,995,000

30%
Yến Sào Cao Cấp Tinh Chế 50g 
30%
Hồng Yến 100g Tinh Chế 

Hồng Yến 100g Tinh Chế

4,600,000 ₫

5,700,000

30%
Yến Rút Lông 50g Nguyên Tổ  
30%
Hồng Yến 50g Tinh Chế  

Hồng Yến 50g Tinh Chế

2,500,000 ₫

3,200,000

30%
 Huyết Yến Đảo 100g Nguyên Tổ 
30%
Huyết Yến Đảo 50g Tinh Chế 
30%
Yến Đảo 100g Nguyên Tổ (VIP) 
30%
Yến Nguyên Tổ Loại 1 Còn Lông 50g 
30%
Yến Sào Cao Cấp Tinh Chế 100g 
30%
Hồng Yến 50g Nguyên Tổ 

Hồng Yến 50g Nguyên Tổ

2,825,000 ₫

3,650,000

30%
Huyết Yến Đảo 100g Tinh Chế 

Huyết Yến Đảo 100g Tinh Chế

11,000,000 ₫

12,500,000

30%
Yến Rút Lông 100g Nguyên Tổ  
17%
Nước Hồng Sâm Baby Hàn Quốc 
30%
Bột Ngũ Cốc Damtuh Hàn Quốc